Blatnička:

Středisko lidové školy tvořivosti a řemesel

Záměrem projektu byla rekonstrukce historické budovy místní školy v Blatničce a přestavba jejich vnitřních prostor pro umístění školy lidové tvořivosti a řemesel za účelem naléhavé potřeby šití, obnovy, čištění a půjčování, galerie lidových krojů pro oblast Moravského Slovácka. Ředitelkou Tradic Slovácka, o.p.s.je paní Jana Smutná. Středisko poskytuje nabídku výroby a údržby lidových krojů, sbírá informace v oblasti historii, vzniku a vývoje těchto krojů, snaží se obnovu a zachování tradiční řemeslné techniky. Společnost nejen kroje spravuje, ale také prodává a půjčuje na různé slavnosti. Tradice Slovácka, o.p.s. Blatnička č.p. 98 – ředitelka, paní Jana Smutná, mob. 736726142.

https://tradiceslovacka.cz/

Strážnice:

Město Strážnice bylo založeno ve 13. století na ostrahu zemských hranic. Místní zámek je sídlem Ústavu lidové kultury. Pro veřejnost je zpřístupněna historická knihovna, obrazová galerie a expozice Nástroje lidové hudby v České republice. Návštěvníkům Strážnice nabízí četné další historické památky, ale i živý folklór, umocněný vinařskými tradicemi města.

Skanzen Strážnice: Unikátní je Skanzen lidové architektury.

Strážnické slavnosti: Město Strážnice je známé zejména díky proslulým Strážnickým folklórním slavnostem, které se konají každým rokem.

https://nulk.cz/web_skanzen/

Jízda králů, Vlčnov:

Rázovitá „královská“ obec Vlčnov – označovaná za perlu folklorně bohatého Slovácka – je známá ve světě asi nejvíce díky své jedinečné Jízdě králů, ale neméně též pro svůj nádherný kroj často reprezentující celou republiku doma i za mořem. Vlčnov hýří barvami zejména o církevních svátcích, ale také při hudebních a tanečních produkcích řady místních souborů, muzik a kapel. Přes Vlčnov vedou cyklotrasy, obec má několik malých muzeí, cenný kostel a několik kapliček, na svém katastru dvě přírodní rezervace a letní koupaliště s večerním provozem.

Poutní místo Velehrad:

Velehradská tradice sahá až do 9. století, kdy na Moravě působili věrozvěstové Konstantin (Cyril) a Metoděj. Současný chrám měl významného předchůdce v bazilice, dokončené roku 1250. Cisterciácký klášter s kostelem, který svou délkou 100 metrů patřil k největším v Evropě, zažil i těžké časy. V husitské době byl chrám poničen a cisterciáci natolik ochuzeni, že mohli začít s většími opravami až koncem 16. století. Další pohromu přinesla třicetiletá válka. Bazilika byla poté plně obnovena až v letech 1684-1735, avšak roku 1784 klášter zrušil císař Josef II. Chrám byl v 19. i 20. století opravován a v roce 1990 se dočkal mimořádné události: papež Jan Pavel II. před ním sloužil v přítomnosti půl milionu poutníků bohoslužbu.

http://www.velehradinfo.cz

Lázně Luhačovice:

Lázeňské město Luhačovice se rozkládá v malebném údolí Luhačovického Zálesí. Minerální prameny jsou jedinečným a nenahraditelným bohatstvím tohoto lázeňského města. Lázně Luhačovice jsou známé zejména díky léčbě onemocnění dýchacího ústrojí. Během lázeňské sezóny žije celé město čilým kulturním životem.

Hrad Buchlov:

Hrad Buchlov ze 13. století měl úlohu chránit lesní bohatství chřibských kopců, na jehož úpatí stojí. V roce 1673 byl na protějším kopci Modle postaven kostel sv. Barbory s hrobkou hradních pánů. Další majitelé ztratili zájem o modernizaci hradu a postavili si nedaleko nový zámek Buchlovice. Poslední majitelé založili na hradě muzeum s převážně přírodovědnými a exotickými sbírkami.

https://www.hrad-buchlov.cz/cs

Zámek Buchlovice:

Barokní zámek s bohatými sbírkami byl postaven na způsob rozlehlé italské vily. Areál zámku se sochařskou výzdobou obohatila rozsáhlá sochařská výzdoba. Zahrada byla počátkem 19. století rozšířena o anglický park s početnými výsadbami domácích a cizokrajných dřevin, které zejména díky dr. Leopoldu Berchtoldovi tvoří dnes jednu z nejvýznamnějších dendrologických sbírek v českých zemích.

https://www.zamek-buchlovice.cz/cs

Baťův kanál:

Baťův kanál je historickou vodní cestou, realizovanou v 30. letech 20 století pro zvýšení hladin spodních vod, závlahy a plavbu. Byl dlouhý 50 km a spojil Otrokovice s Rohatcem. Stavba se skládá z pohyblivých jezů s výsuvnými tabulemi a závlahovými klapkami, plavebních komor, soustavy závlahových a drenážních kanálů roztroušených po celé krajině. Plavební kanál je částečně veden po řece Moravě a částečně nově vykopaným umělým korytem, které se od řeky odděluje ve Spytihněvi, znovu se spojuje ve Starém Městě. Ve Veselí se kanál znovu odděluje, ve Vnorovech se s řekou unikátním způsobem kříží a pokračuje až do Rohatce.

https://www.batacanal.cz/

Horňácké slavnosti, Velká nad Veličkou

Největší obec Horňácka, o které je první písemná zpráva z roku 1228, kde je uváděna již jako městys s tržním právem. Nejvýznamnější kulturně historickou památkou je kostel sv. Maří Magdaleny ze 14. stol., kolem kterého je hradební zeď jako památka na zlé časy, kdy při opakovaných nájezdech Tatarů byla ves několikrát vypálena. Velkou pro její bohatou lidovou kulturu navštěvovali mnozí význační umělci – bratří Úprkové, Mrštíkové, L. Janáček Vítězslav Novák aj. Od roku 1957 se v areálu pod Strážnou hůrkou konají Horňácké slavnosti proslulé předváděním autentického folklóru celého Horňácka. V krásném okolí Velké nad Veličkou se na západních svazích Háje nad obcí nachází mozaika sadů a luk chráněných pro množství vzácných bylin.

ZOO a zámek Lešná

Zoo Zlín netvoří klece, ale moderní biopark s prostornými expozicemi zvířat, ve kterých žijí společně savci a ptáci různých zoologických řádů. Areál je členěn do zoogeografických oblastí, takže jako návštěvníci poznáte typické a nejznámější zástupce zvířat různých světadílů (Afriky, Asie, Austrálie, Jižní Ameriky, Eurasie).

Horní části parku dominuje secesní zámek s překrásnými dřevořezbami a dech zatajujícími sbírkami z antiky a asijských zemí.

https://www.zoozlin.eu/